Juridische mededeling

Met inachtneming van de bepalingen van wet 34/2002 van 11 juli inzake de informatiemaatschappij en e-commercediensten (LSSICE) wordt de algemene informatie met betrekking tot deze site hieronder vermeld:

Eigenaar: JOSPER, S.A.U. A08277535 Adres: c/ Gutenberg, 11 – PINEDA DE MAR (08397) – Spanje Contact: josper@jospergrill.com Telefoonnummer: +34 937671516 Website: www.jospergrill.com Activiteit: De productie, montage en verkoop van zowel industriële en huishoudelijke ovengrills als apparaten, gereedschappen, artikelen en allerlei voorwerpen voor industrieën als catering, decoratie, meubilair en apparatuur in het algemeen, en zijn onderdelen en accessoires.

Intellectueel en industriëel eigendom

Alle inhoud en namen, handelsmerken en databases die toegankelijk zijn op de website www.jospergrill.com zijn eigendom van JOSPER, S.A.U. en vallen onder de industriële en intellectuele eigendomsrechten van het bedrijf en derden die over deze beschikt.

Toegang tot de website www.jospergrill.com duidt onder geen enkele omstandigheid op ontheffing, overdracht of toekenning van dergelijke rechten in zijn geheel of een deel ervan, of kent enig recht toe op gebruik, exploitatie, reproductie, distributie of openbare verspreiding van de inhoud of items die onder het industriële eigendom vallen, zonder dat hier voorafgaand expliciet goedkeuring voor is gegeven door het bedrijf of de derde die over de rechten beschikt, behalve het recht van inzage en het maken van kopieën voor het exclusieve gebruik van de gebruiker, dat altijd dient te worden uitgevoerd overeenkomstig de beginselen van goede trouw en de van toepassing zijnde wetgeving.

Gegevensbescherming

Met inachtneming van de bepalingen van wet 34/2002 van 11 juli inzake de informatiemaatschappij en e-commercediensten, organieke wet 15/1999 van 13 december, inzake de bescherming van persoonsgegevens en diens verordeningen ter implementatie, brengt de WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER VAN DE WEBSITE u hierbij op de hoogte van het feit dat de persoonsgegevens die via de contactformulieren worden gegeven, opgenomen zullen worden in een database met beveiligingsmaatregelen die door de wet zijn bepaald en niet zullen worden overgedragen of gedeeld met bedrijven of organisaties buiten JOSPER, S.A.U, om zonder hier expliciet voorafgaand goedkeuring voor te hebben gevraagd en deze worden uitsluitend gebruikt om de aangevraagde dienst te beheren en/of om informatie te verschaffen over producten, activiteiten en diensten van JOSPER, S.A.U.

Igualmente les informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición dirigiendo un escrito a JOSPER, S.A.U., calle Gutenberg, 11, 08397-Pineda de Mar, o bien un correo electrónico a la dirección josper@jospergrill.com.

JOSPER, S.A.U. maakt gebruikt van cookies als een gebruiker door de website navigeert. Deze cookies worden gebruikt door JOSPER, S.A.U om de browsers van geregistreerde gebruikers ter herkennen nadat deze zich voor de eerste keer hebben geregistreerd en waarmee wordt voorkomen dat ze zich iedere keer opnieuw moeten registreren bij ieder bezoek of bij toegang tot zones en diensten die exclusief voor hen zijn gereserveerd. Ze worden ook gebruikt om de gebruiker de mogelijkheid te geven om de website naar gelang hun voorkeuren en behoeften aan te passen, zodat dit niet bij ieder bezoek aangepast hoeft te worden.

Verantwoordelijkheid

Inhoud

De inhoud van deze website is uitsluitend voor informatieve doeleinden en resultaten met betrekking tot onze producten, diensten en onze professionele activiteit.

JOSPER, S.A.U. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig besluit dat door de gebruiker van de website wordt genomen als gevolg van de hierin opgenomen informatie, in het bijzonder met betrekking tot de technische eigenschappen van de producten.

JOSPER, S.A.U. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig besluit dat door de gebruiker van de website wordt genomen als gevolg van de hierin opgenomen informatie, in het bijzonder met betrekking tot de technische eigenschappen van de producten.

Links naar andere pagina´s (LINKS)

De links die u vindt in www.jospergrill.com zijn slechts ter informatie en JOSPER, S.A.U. heeft hier geen controle over en bevestigt op geen enkele wijze informatie, inhoud, producten of diensten die via deze websites aangeboden worden. Dientengevolge wijst JOSPER, S.A.U. verantwoordelijk af voor enig aspect, in het bijzonder met betrekking tot de inhoud die verband houdt met deze pagina.

Technische overwegingen

JOSPER, S.A.U. kan geen garantie bieden voor continue werking van de website of dat deze te allen tijde operationeel en beschikbaar zal zijn. JOSPER, S.A.U. is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder schade aan computersystemen en aanvallen van virussen in het netwerk, die voortvloeien uit het bladeren op internet om deze website te gebruiken.

Gebruikersplichten

De gebruiker is aansprakelijk voor enige schade die JOSPER, S.A.U. oploopt die voortvloeit uit schending van de plichten die in deze juridische mededeling uiteen zijn gezet. Wat betreft het bladeren verplicht de gebruiker zorgvuldig en trouw de aanbevelingen met betrekking tot het gebruik van de website na te leven zoals door JOSPER, S.A.U. bepaald. Daartoe zal JOSPER, S.A.U. contact opnemen met de gebruikers middels welke vorm van communicatie via de website.

Tijdsduur en wijziging

JOSPER, S.A.U. is gerechtigd om eenzijdig de hierin opgenomen algemene voorwaarden in zijn geheel of gedeeltelijk aan te passen. Alle wijzigingen zullen op dezelfde wijze verschijnen als in deze juridische mededeling. Om deze reden is deze disclaimer geldig voor de tijd van vertoon, totdat hij in zijn geheel of gedeeltelijk door JOSPER, S.A.U. wordt gewijzigd. JOSPER, S.A.U. kan de werking van deze website, zonder mogelijkheid tot compensatie voor de gebruiker eenzijdig beëindigen, uitstellen of annuleren. Bij beëindiging moet de gebruiker enige informatie met betrekking tot JOSPER, S.A.U. die hij/zij in welke vorm ook in bezit heeft en die hij/zij heeft verkregen door middel van communicatie die individueel met de gebruiker is ondernomen, vernietigen.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

De partijen hebben overeengestemd zich te onderwerpen aan de rechtbank van Arenys de Mar en de bevoegde autonome regionale en nationale regelgeving in het geval van enig geschil dat in verband staat met deze servicevoorwaarden.

Vertrouwelijkheid e-mails

La información contenida en los mensajes de correo electrónico es confidencial y para uso exclusivo del destinatario.
Si ha recibido un mensaje por error, le agradeceremos lo indique a josper@jospergrill.com y proceda a su eliminación.

Scroll naar boven

Ven con nosotros al

Meat & Fire Festival, segunda edición

3 días de fuego y carne para disfrutar con los 5 sentidos