Certificaten

  • ISO JOSPER – ISO 9001 is een norm binnen een kwaliteitsmanagementsysteem met een focus op alle elementen van het kwaliteitsmanagement waar de organisatie aan moet voldoen om een effectief systeem te hebben voor het beheer en de verbetering van de producten en diensten.
  • FSC® – C144044 – Het Forest Stewardship Council, beter bekend als de Engelse afkorting FSC, is een niet-gouvernementele organisatie voor accreditatie en certificering die gevestigd is in Bonn, Duitsland. … de FSC-certificering wordt ook gebruikt om duurzaam bosbeheer aan te tonen.
  • PEFC® – PEFC/14-38-00267 – Initiatief voor certificering van hout van de Europese particuliere bosbouwsector, dat bestaat uit een collectief merk, het PEFC-logo, dat garandeert dat het bosbouwproduct afkomstig is uit bossen die worden beheerd onder duurzame criteria.
  • REACH – 01-2119560590-41-0154 – REACH is een voorschrift van de Europese Unie, en is aangenomen ter verbetering van de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de risico´s op aanwezigheid van chemische producten, terwijl tegelijkertijd de concurrentiekracht van de chemische industrie in de EU wordt opdrijft.

ISO 9001 downloaden

FSC downloaden

Scroll naar top