Certificats

ISO JOSPER  –  ISO 9001

és un estàndard del sistema de gestió de la qualitat (QMS) que se centra en tots els elements de gestió de la qualitat que ha de tenir una organització per tenir un sistema eficaç que li permeti gestionar i millorar els seus productes i serveis.

En compliment amb la Cadena de Custòdia

FSC ® – BMC-COC-006734

El Forest Stewardship Council, més conegut per les seves sigles en anglès FSC, és una organització no governamental d’acreditació i certificació amb seu a Bonn, Alemanya. ... La certificació FSC també s’utilitza per demostrar una gestió forestal sostenible.

PEFC – PEFC/14-38-00267-BMC

Iniciativa per a la certificació de la fusta del sector forestal privat europeu, que ofereix una marca col·lectiva, el logotip PEFC, que garanteix que el producte forestal prové de boscos gestionats amb criteris de sostenibilitat.

REACH – 01-2119560590-41-0154 – REACH

és un Reglament de la Unió Europea adoptat per millorar la protecció de la salut humana i del medi ambient contra els riscos que poden presentar els productes químics, alhora que augmenta la competitivitat de la indústria química de la UE.

Desplaça cap amunt

Ven con nosotros al

Meat & Fire Festival, segunda edición

3 días de fuego y carne para disfrutar con los 5 sentidos